KJRH

 

Ngày 08 tháng 11 năm 2013

Tiến sĩ Rola Eid

Liệu trình mới loại bỏ sự khó chịu do mồ hôi dưới cánh tay. 

 

Xem thêm: KJRH

Wood TV

Ngày 08 tháng 11 năm 2013

Tiến sĩ Jack Dekkinga

Một cuộc đời được thay đổi bởi miraDry

 

Xem thêm: Wood TV

Herald mail

 03 Tháng 11 2013

Tiến sĩ Michael Warner

Không để cho họ thấy bạn đổ mồ hôi 

Xem thêm: Herald mail

KUTV Fresh Living

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2013

Tiến sĩ Chad Tingey

Đưa kỹ thuật ngăn chặn mồ hôi mới nhất để kiểm tra

 

Xem thêm: KUTV Fresh Living

The Doctors

 Ngày 2 Tháng 2 2012

Tiến sĩ Ava Shamban

miraDry dừng mồ hôi quá nhiều

Xem video

ĐỐI TÁC

KẾT NỐI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook-MiradryTwitter-MiradryYoutube-Miradry

NEWSLETTER

Scroll to top