Giải pháp dài hạn

 Kira Rose

Tôi vừa hoàn thành điều trị miraDry lần thứ 2 của tôi ! Tôi đã...

 

Xem thêm: Giải pháp dài hạn

Số tiền có ích nhất mà tôi bỏ ra – Madison, WI

 

     Chỉ khi bạn bị chứng tăng tiết mồ hôi dưới cánh tay bạn mới có thể thực sự...

 

Xem thêm: Số tiền có ích nhất mà tôi bỏ ra – Madison, WI

Michael Maris, M.D

 

Michael Maris, M.D

miraDry có thể thay đôi cuộc sống của mọi người.

Xem thêm: Michael Maris, M.D

Chứng thực từ Chris G.

Chứng thực từ Chris-G

 

Chris G.

Chris đã tìm lại được sự tự tin của anh ấy. 

Xem thêm: Chứng thực từ Chris G.

Chứng thực từ David Goldberg, M.D., J.D.

 

   David Goldberg, M.D., J.D.

   miraDry đã thay đổi quy luật của mồ hôi

Xem thêm: Chứng thực từ David Goldberg, M.D., J.D.

ĐỐI TÁC

KẾT NỐI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook-MiradryTwitter-MiradryYoutube-Miradry

NEWSLETTER

Scroll to top