WBTV News

Ngày 15 tháng 1 năm 2013

Tiến sĩ Elizabeth Rostan

Ngăn chặn mồ hôi quá nhiều

 

Xem thêm: WBTV News

Wink News

 

 Ngày 12 tháng 11 năm 2012

Tiến sĩ Stanley Gulin

Napoli bác sĩ cung cấp liệu trình mới cho đổ mồ hôi dưới cánh tay

 

Xem thêm: Wink News

Tạp chí Allure

 Ngày 12 tháng hai năm 2013

Không có mồ hôi

 

Xem thêm: Tạp chí Allure

KTVN News

 03 Tháng 1 2013

Tiến sĩ Kevin Kiene

Một thủ tục mới giúp bạn luôn khô dưới cánh tay

 

Xem thêm: KTVN News

ABC 7 News

 

06 Tháng 9 2012

Tiến sĩ Kathleen Welsh

Tùy chọn mới để điều trị tăng tiết mồ hôi 

 

Xem thêm: ABC 7 News

ĐỐI TÁC

KẾT NỐI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook-MiradryTwitter-MiradryYoutube-Miradry

NEWSLETTER

Scroll to top