KMBC Channel 9

 Ngày 03 tháng 9 năm 2012

Một giải pháp cho mồ hôi dưới cánh tay quá nhiều

 

Xem thêm: KMBC Channel 9

FOX 4 News

Ngày 31 tháng 8 năm 2012

Điều trị mới cho mồ hôi quá nhiều

 

Xem thêm: FOX 4 News

The Wall Street Journal

 

 Ngày 13 tháng 8 2012

 Quá nhiều mồ hôi? Sử dụng nhiệt 

Xem thêm: The Wall Street Journal

ABC 30 News

 

Ngày 03 tháng 9 năm 2012

Tiến sĩ Kathleen Behr

Điều trị mới giúp bệnh mồ hôi

 

Xem thêm: ABC 30 News

Good Morning America

 Ngày 20 Tháng 8 2012

Tiến sĩ Michael Kamine

Liệu trình mới điều trị đổ mồ hôi quá mức

 

Xem thêm: Good Morning America

ĐỐI TÁC

KẾT NỐI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook-MiradryTwitter-MiradryYoutube-Miradry

NEWSLETTER

Scroll to top