WCVB The Boston Channel

 Ngày 06 tháng 8 năm 2012

Tiến sĩ Michael Kaminer

Hứa hẹn điều trị mới trợ giúp cho perspirers quá mức

 

Xem thêm: WCVB The Boston Channel

FOX 2 News

 02 tháng 8 2012

Tiến sĩ Eric Seiger

Người phụ nữ cố gắng điều trị mồ hôi quá nhiều với miraDry

 

Xem thêm: FOX 2 News

Windy City Live

                 Tiến sĩ Carolyn Jacob

                         Không mồ hôi!

                    25 tháng 6 năm 2012 

 

Xem thêm: Windy City Live

ABC 7 News

 

Ngày 20 tháng 6 2012

Tiến sĩ Robert Brueck

Điều trị chữa bệnh mồ hôi dưới cánh tay đầy hứa hẹn

Đọc câu chuyện

Today Show

 

Tiến sĩ Jeanine Downie

Liệu trình điều trị mồ hôi mới nhất

Ngày 26 tháng 7 năm 2012

 

Xem thêm: Today Show

ĐỐI TÁC

KẾT NỐI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook-MiradryTwitter-MiradryYoutube-Miradry

NEWSLETTER

Scroll to top