Today Show trên MSNBC

  Ngày 20 tháng 6 2012

  Tiến sĩ Tina Alster

  Điều trị mới loại bỏ vấn đề mồ hôi

Xem thêm: Today Show trên MSNBC

Tạp chí Vogue

 31 Tháng 5 2012

 

 

Tiến sĩ Karyn Grossman / Tiến sĩ David Goldberg

Không có mồ hôi mùa hè: Điều trị tuyệt vời với miraDry

                                  Đọc câu chuyện

KXAN NBC

 

    Ngày 28 tháng 5 năm 2012

    Tiến sĩ Kyle Coleman

    Điều trị mồ hôi nách dừng lại nghiêm trọng

 

Xem thêm: KXAN NBC

Orange County Register

 

Tiến sĩ Jeffrey Klein 

Quá nhiều mồ hôi? Dưới đây là một cách để loại bỏ nó

Ngày 11 tháng 5 2012

 

Xem thêm: Orange County Register

FOX News

 

Ngày 11 tháng 4 2012

Tiến sĩ Cameron Rokhsar

Công nghệ loại bỏ mồ hôi

Xem thêm: FOX News

ĐỐI TÁC

KẾT NỐI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook-MiradryTwitter-MiradryYoutube-Miradry

NEWSLETTER

Scroll to top