Hội đồng quản trị

Mark Deem

Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng sáng lập Miramar Labs

Đối tác, The Foundry, LLC

 

Hanson Gifford

Đối tác, The Foundry, LLC

 

Hank Plain

Đối tác, Morgenthaler Ventures

Phó Chủ tịch, The Foundry, LLC

 

Stacey Seltzer

Giám đốc, Aisling Capital

 

Nimesh Shah

Đối tác, Domain Associates

 

Darrell Zoromski

Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Miramar Labs

ĐỐI TÁC

KẾT NỐI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook-MiradryTwitter-MiradryYoutube-Miradry

NEWSLETTER

Scroll to top